Wifi

Geen bereik in huis, slaapkamer of tuin
SAT-VIEW heeft een divers palet aan mogelijkheden om uw wifi bereik te vergroten
Zowel voor vaste als draadloze verbindingen in huis als op kantoor
Maak een afspraak zodat wij bij U op locatie kunnen beoordelen wat het probleem is 
Meestal hebben wij een doeltreffende oplossing voor uw probleem direct bij de hand 
Voor de meer complexe vraagstukken zal een vervolg afspraak plaats moeten vinden